Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-01-27

Tilskud til forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Fødevareministeriet genåbner 27. januar en ansøgningsrunde for "Forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter". Puljen er på 16 mio. kr. og består af 50 % EU-midler og 50 % nationale midler.


Overgangsordning i 2014

Tilskudsordningen er en af de ordninger, der åbner som en overgangsordning i 2014, inden det nye Fiskeriudviklingsprogram er vedtaget. Du kan søge fra den 27. januar til den 30. april 2014.

Værditilvækst og brug af innovative løsninger

Formålet med ordningen er at fremme og styrke virksomheders værditilvækst og brug af innovative løsninger. Det gælder investeringer i forhold til produkter, processer, teknologier og organisation inden for forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter. 

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der gennemfører projekter, der:

  • forarbejder og afsætter fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum
  • forarbejder fiskeaffald fra fisk og akvakulturprodukter, der vedrører fjernelse af dioxin eller andre sundhedsskadelige stoffer - fiskeaffaldet skal stamme fra konsumproduktionen.

Der kan kun gives tilskud til virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner euro.

Projektperioden

Vær opmærksom på, at tilskuddet skal udbetales senest i 2015. Det betyder, at vi senest den 1. august 2015 skal have modtaget din anmodning om slutudbetaling. 

Projektperioden for tilsagn kan ikke være længere end til den 1. maj 2015. Årsagen er, at tilskuddet bliver givet under den nuværende Fiskeriudviklingsprogramperiode (2007-2013).

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Projekttilskud på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!