Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-01-31

Dansk vandcenter åbnet i SignaporeI Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen stiger og 90
procent af Asiens spildevand udledes urenset. Behovet for rent drikkevand samt kontrol af spildevand er enormt.
Vækstraten i Indonesien, Thailand, Philippinerne, Malaysia og Vietnam forventes i løbet af de næste to år at
distancere sig fra resten af verden.
I 2013 er den forventede vækstrate for de fem lande 6,1 procent mod 0,7 procent i Eurozonen.
Det er for mange virksomheder en stor udfordring at starte salg op i Asien. Det vigtigste er at være til stede på markedet, og det kan hurtigt generere mange omkostninger.
Det koster ressourcer at finde den rette distributør, få ordrer gennem ham og levere de bestilte varer. Derefter skal der opfølgning til i form af besøg, indhentning af viden om markedet, der skal laves brochurer, og produkterne skal vises frem på udstillinger.


Ideen har derfor været at oprette et hjemsted for danske vandvirksomheder i Singapore, hvorfra markederne i Sydøst-Asien betjenes.
Danish Water Technology House tilbyder at være den lokale repræsentation for danske vandvirksomheder, hvilket giver den nødvendige tilstedeværelse på markedet.
Samtidig giver det en mulighed for både at få varetaget individuelt produktsalg og deltage i salg af samlede løsninger, hvor de to elementer understøtter hinanden.


Der arbejdes i øjeblikket med koncepterne nedenfor:
  • Aquakultur
  • Optimering af drikkevandsdistribution og NRW reduktion.
  • Decentrale vand- og spildevandsløsninger, inkl. drifts og service koncept.
  • Flood control og management.
  • Grundvandskortlægninger.
  • Hospitalsspildevand.
  • Integrerede vand og energi løsninger til industrivirksomheder og industriområder.
  • Vandgenbrug og recycling i industrien.
  • Slamhåndtering og anvendelse.
  • Vand til brug i fødevareindustri med fokus på fødevarekvalitet.
Konceptet har fået økonomisk støtte fra Region Midtjylland - og dermed også fra regionalmidlerne fra EU - og drives af Ferskvandscenteret i Silkeborg. Den praktiske drift varetages af Eksportforeningen, Envidan og DHI.

Se en beskrivelse i denne folder
Besøg hjemmesiden

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!