Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-04-29

Bodils ørreder lader sig fange mange steder

Oktoberstormen Bodil, der forårsagede store skader på danske havbrug, kan stadig mærkes - lystfiskerne fanger regngbueørreder mange steder skriver 'Nordjyske' 29. april

De mindst 200.000 regnbueørreder, som undslap fra havbrug i Horsens Fjord og Sejerø Bugt under stormen 28.oktober er siden spredt vidt omkring.

Anslået 600 ton fisk stak af fra de ødelagte netbure. Indberetninger fra Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemmer viser, at opdrætsfiskene har bredt sig til et kæmpeområde, der rækker helt fra Voer Å ved Frederikshavn til flere vandløb på Sydsjælland.

- Det er værre, end vi frygtede, og det er gået meget stærkt. Desuden hører vi kun om steder med et vist fiskeri. Fiskene er uden tvivl i mange andre mindre vandløb, siger miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Sportsfiskerforbundet.

Fiskerne er bekymrede for opdrætsfiskenes negative effekt på bestandene af vilde ørreder. Dels ved at forstyrre deres gydning og dels ved at grave de vilde ørreders æg op af gydegruset under deres egen gydning. De frygter også kamp om føden mellem vilde ørreder og de store regn­bueørreder. Sygdomsoverførsel er en fjerde bekymring.

- Det er endnu en grund til oveni de miljømæssige problemer, at opdræt af fisk bør foregå til lands og ikke til havs. Vi bruger mange hundrede millioner kroner på at rense byernes spildevand for så at give tilladelse til, at havbrug leder nitrat og fosfor direkte ud i vandmiljøet, siger Lars Brinch Thygesen.

I Miljøstyrelsen betragtes fiskeudslippene under stormen som en enkeltstående hændelse, som ikke har givet anledning til ændrede regler for havbrug.

- Samtidig sker der en løbende udvikling mod mere robuste net, som giver yderligere sikkerhed også i forhold til stærkere storme, siger kontorchef Juliane Albjerg.

- Det er i havbrugernes egen interesse at holde deres fisk i burene og forhindre tab. Kvaliteten af det moderne udstyr sammenholdt med kravene til inspektion af nettene betyder, at vi føler os på den sikre side.

Se originalartiklen på Nordjyske.dk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!