Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-04-30

Vil la fisken svømme i tanker i fjorden

FLO Marine i Florø har utviklet et lukket oppdrettsanlegg med stive vegger. Den 24. april havde de invitert alle sine konkurrenter til å snakke om ulike løsninger for lukkede anlegg.

- Vårt anlegg skiller seg fra de andre med at det er et stivt anlegg som vi har fått patent på. Det er et kommersielt anlegg, beregnet for fullskala produksjon av stor fisk, sier Gunnar Stavøstrand i FLO Marine til Sysla.no.

Ideen kom på et frokostmøte for litt over tre år siden.

- Ola Svanøe og jeg løste verdensproblemer, slik vi pleier å gjøre. Som regel blir ikke ideene noe av, men dette var en idé vi ikke kunne slippe, sier Stavøstrand.

Har søkt konsesjon

De to fikk støtte fra Innovasjon Norge til å utrede prisforskjeller mellom åpne og lukkede anlegg. Siden fikk de med seg Ola Sveen, som har jobbet med fiskeproduksjon i lukkede anlegg i Frankrike.

FLO Marine har et ferdig designet pilotanlegg som er klart for produksjon. De har også en avtale med Steinvik Fiskefarm i Florø, som skal være med og teste ut anlegget.

Nå venter de på svar på konsesjonssøknaden.

- Vi håper den dukker opp i løpet av uken. Det hadde passet perfekt å få den akkurat nå, sier Stavøstrand.

100 på konferanse

Årsaken til det, er at FLO Marine i dag og den 24. april skal de ha en konferanse om lukkede anlegg i Florø. Her vil ni ulike typer lukkede anlegg bli presentert for de rundt 100 deltagerne.

- Hvorfor har dere invitert konkurrentene deres til Florø?

- Vi mener det er viktigere at vi greier å nå frem til myndigheter, forvaltning og oppdrettere om at det nå finnes gode alternativ for produksjon i lukkede anlegg. Vi vil etter hvert bli konkurrenter, men det er ikke vi så veldig redd for. Vi mener at vi har et godt kommersielt produkt, som kan brukes både i Norge og utlandet.

Vann fra dypet

Mundal Båt har vunnet anbudet om å bygge piloten, og er klar til å sette i gang så snart konsesjonen er på plass.

- De produserer i sandwich og plast. Anlegget vil bli bygget i materiale som står seg godt, sier Stavøstrand.

Anlegget består av to tanker som er fylt med sjø. Vannet skal pumpes opp fra 26-48 meter, og det vil være ca 20 cm overhøyde med vann i tankene.

- Vannet kommer fra under det sjiktet der en finner lakselusyngel, det er hensikten. I tillegg til at en er ute av sjiktet der fiskesykdommer finnes, vil en få bedre temperatur på vannet, særlig om vinteren.

30 øre mer

Han tror det vil lønne seg å ha fisken i lukkede anlegg, spesielt i nærheten av lakseførende vassdrag, og der anleggene er utsatt for alger og for kjølig vann.

- Vi vil legge frem kvalitetssikrede tall på konferansen som viser at den økte kostnaden per kilo med produksjon i lukkede anlegg er cirka 30 øre, sier Stavøstrand.

Investeringskostnadene for å starte opp med anlegg som det FLO Marine vil bygge, vil være større enn ved vanlige, åpne anlegg.

- De som driver med enkeltkonsesjoner kan ikke makte det, men større oppdrettere med flere konsesjoner, vil ikke ha problemer med å investere. Det vi selger er ment å være kommersielle anlegg som skal brukes i 30 år, sier gründeren.

Grønne konsesjoner

Han mener det er viktig å få på plass nye løsninger, for å minske spredningen av lakselus.

- Det har vært mye snakk om grønne konsesjoner. Vi mener at et sånt anlegg spiller rett opp til det som departementet og Stortinget ønsker, sier han.

Forsker Turid Synnøve Aas ved Nofima har vært involvert i prosjekt for å passe på at fiskevelferden er ivaretatt.

- Du kan sammenligne med merder i sjøen eller faste kar på land. Dette er en mellomting. Sammenlignet med merder i sjøen har du her kontroll på vannet, og kan kontrollere hva du får inn av parasitter og hvordan temperaturen her. I tillegg har du kontroll på avfallet, sier Aas.

- Mer kontroll

Hun påpeker at det er viktig å sørge for en god vanngjennomstrømning i et slikt anlegg.

- Det blir det samme som på land. Man har relativt stor fisk i kar på land etter hvert. Det har med pumpekapasitet å gjøre, sier hun.

Forskeren tror lukkede anlegg har en fremtid.

- Ja, spesielt hvis anleggene skal ligge inne i fjorder, tror jeg det er en god løsning. Dette er fremdeles på et tidlig stadium, men har et stort potensial. Det gir en helt annen kontroll enn man har i dag, sier hun.

Kilde: Sysla.no 

Danske Lykkegaard pumper er med i et tilsvarende koncept - se beskrivelsen af dette og en video under videolisten


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!