Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-05-06

Europa-Kommissionen vedtager EU's første partnerskabsaftale om anvendelsen af EU's struktur- og investeringsfonde for vækst og beskæftigelse i perioden 2014-2020

Europa-Kommissionen har vedtaget den første af 28 partnerskabsaftaler, der fastsætter strategierne i EU's medlemsstater og regioner for de europæiske struktur- og investeringsfonde. Aftalen (5. maj 2014) blev indgået med Danmark og vil bane vejen for i alt 553 mio. EUR (løbende priser) til finansiering af samhørighedspolitikken og 629 mio. EUR til udvikling af landdistrikterne. Disse midler investeres i Danmarks realøkonomi. EU-investeringerne vil styrke konkurrenceevnen, mindske arbejdsløsheden og fremme væksten gennem støtte til innovation, lavemissionsøkonomi og uddannelse. De vil også fremme iværksætteri, bekæmpe social udstødelse og tilstræbe en miljøvenlig og ressourceeffektiv økonomi.

Aftalen om de europæiske struktur- og investeringsfonde omfatter:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Bevillingen under fiskeri- og havpolitikken fastlægges og offentliggøres dog først til sommer.

Se hele partnerskabs-aftalen, som også (allerede) indeholder aftalem i forhold til den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) - herunder akvakultur (som er fremhævet med grøn understregning)


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!