Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-05-06

BioMar etablerer Joint-Venture foderselskab i Tyrkiet

BioMar koncernen og Sagun koncernen, en ledende tyrkisk virksomhed indenfor akvakultur samt forædling af og handel med af fisk, har under Seafood messen i Bruxelles offentliggjort, at de forventer at etablere et Joint-Venture fiskefoderselskab i Tyrkiet.

Under festligholdelsen af tiårsjubilæet for den tyrkiske pavillon på Seafood messen i Bruxelles benyttede ejeren for Sagun koncernen Ahmet Tuncay Sagun og CEO for BioMar koncernen Torben Svejgaard lejligheden til at underskrive et Memorandum of Understanding, som danner udgangspunkt for dannelse af et Joint-Venture selskab i Tyrkiet. Joint-Venture aftalen har til mål at etablere en fiskefoderfabrik, som forventes at blive ibrugtaget mod slutningen af 2015, og som skal levere fiskefoder til opdræt i både Tyrkiet og en række omkringliggende lande.

Ejeren for Sagun koncernen Ahmet Tuncay Sagun og CEO for BioMar koncernen Torben Svejgaard har underskrevet et Memorandum of Understanding, som danner udgangspunkt for dannelse af et Joint-Venture selskab i Tyrkiet. Joint-Venture aftalen har til mål at etablere en fiskefoderfabrik, som forventes at blive ibrugtaget mod slutningen af 2015, og som skal levere fiskefoder til opdræt i både Tyrkiet og en række omkringliggende lande.

Akvakulturproduktionen i Tyrkiet har de seneste år ligget på omkring 200.000 tons pr. år. I dag er Tyrkiet den næststørste akvakulturproducent i Europa, kun overgået af Norge. Forbruget af spisefisk er stigende i Tyrkiet, men ud over at levere fisk til hjemmemarkedet er Tyrkiet blevet en af de førende leverandører af blandt andet havbars, guldbrasen og ørred til det europæiske marked. Der er et øget behov for nye og mere effektive, bæredygtige og miljøvenlige fodertyper og produktionsmetoder, hvis den tyrkiske akvakultur skal forblive konkurrencedygtig.

 "BioMar er kendt for at levere højt ydende fiskefoder med en bæredygtig profil, og de har en enestående teknisk kundeservice", sagde Ahmet Tuncay Sagun, da underskriften blev sat. Han er overbevist om at dette også kommer til at være et af de vigtige bidrag, som det det nye Joint-Venture selskab kommer til at yde til tyrkisk akvakultur.

Torben Svejgaard tilkendegav, at han er tilfreds med aftalen: "Tyrkiet er en af Europas førende akvakulturnationer. Der er stadig et enormt vækstpotentiale, og fra naturens hånd er der skabt fremragende betingelser for fiskeopdræt. Efterspørgslen efter fisk på hjemmemarkedet stiger, og der er gode adgangsforhold til eksportmarkeder for både fisk og fiskefoder. Det glæder os meget at vi kan indgå denne aftale med Sagun koncernen. Sagun er et solidt selskab med en mangeårig historie og et fremragende netværk både i Tyrkiet og internationalt. Dette vil gøre det nemmere for det nye Joint-Venture selskab at komme ind på markedet."

Ahmet Tuncay Sagun udtrykte ligeledes sin tilfredshed med aftalen: "BioMar er et perfekt match for Sagun. BioMar har en know-how på områder som udvikling af fiskefoder samt råvareindkøb og fremstilling af fiskefoder, som jeg er overbevist om vil være til gavn for ikke kun os men også andre fiskeopdrættere i Tyrkiet. BioMar er den førende leverandør af højtydende fiskefoder til opdræt af havbars, guldbrasen og ørred i Europa, og vi er stolte over at indgå en samarbejdsaftale med BioMar. Vi tror på at dette Joint-Venture vil være med til at udvikle og styrke Tyrkiets akvakultur."

Sagun er en privatejet koncern, der består af fem forskellige datterselskaber med otte produktionssteder rundt om i Tyrkiet. Koncernens vigtigste forretningsområder er fiskeopdræt og forædling af fisk samt eksport og import af fisk. Sagun er kendt både i hjemlandet Tyrkiet og på eksportmarkeder over hele verden, og har et bredt sortiment af varemærker til forbrugermarkedet. Ahmet Tuncay Sagun, bestyrelsesformand og ejer af Sagun Group, repræsenterer denne familieejede virksomheds tredje generation.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!