Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-06-03

Forsyningen af fisk fra opdræt stiger stadig

Ifølge tal fra den nyeste udgave af FAO's rapport Food Outlook, ventes akvakultur at udgøre 93 pct. af den samlede vækst i fisk og fiskeprodukter i 2014.
Det skriver Landbrug og Fødevarer i dag i deres 'Fødevareanalyse'. Tallene for fisk og akvakultur kommer fra FAO's seneste rapport om verdens fiskeri og akvakultur  (SOFIA 2014), der jo rent statistisk er data fra 2012.

I 2014 spår FAO at 52% af fisk til menneskeføde kommer fra opdræt. Akvakultur er jo mere end fiskeopdræt - snegle, muslinger, krebsdyr og tang, for blot at nævne nogen andre vandlevende organismer tæller også tungt med.

Nedenfor er gengivet lidt af L&F's artikel - som kan ses i sin helhed her.


Det globale udbud af fiskeriprodukter ventes fortsat at stige i 2014. Dette skyldes primært en stærk vækst i akvakultur (opdræt af fisk, skaldyr og andre organismer i vand), der er ved at overgå vildt-fanget fisk i andel af fødevareforbrug.

Imens vildt-fanget fisk er reguleret af fangstkvoter, for at sikre bæredygtig udvikling i sektoren, så har akvakultursektoren imødegået en voksende global efterspørgsel.Kina producerer knap 90 pct. af fiskeprodukter fra akvakultur

I 2014 forudsiges den totale fiskeriproduktion i verden at nå op på 165 mio. tons, hvilket er en vækst på 3 pct. i forhold til 2013. Heraf ventes lidt over halvdelen af produktionen at komme fra vildt fanget fisk, mens resten kommer fra en stigende produktion af akvakultur.

Væksten i den globale produktion af fiskeprodukter kommer fra akvakultur, hvilket figuren ovenover illustrerer. Mens væksten i produktionen af vildtfanget fisk kun stiger med 3 pct. i perioden 2003-2010, så stiger produktionen af fisk fra akvakultur med hele 91 pct.

Årsagen bag denne udvikling skyldes blandt andet, at imens vækst mulighederne indenfor vildt fanget fisk er begrænset, på grund af fangstkvoter, så nyder akvakulturproducenter godt af stigende priser.

Væksten i priserne er drevet af en vedholden øget efterspørgsel. FAO's prisindeks for fiskeprodukter nåede sit højeste niveau i december 2013, primært på grund af knaphed af rejer og laks.

Kina er suverænt den største producent af fisk i verden, med en produktion på 50 mio. tons vildt fanget fisk og 59 mio. tons fra akvakultur. Dermed udgør Kinas andel, af den globale fiskeriproduktion knap 70 pct. Deres andel af den globale produktion fra henholdsvis vildt-fanget og akvakultur, er 55 og 88 pct.

52 pct. af det globale forbrug vil være produkter fra akvakultur

Af det totale forbrug af fiskeprodukter, bruges 88 pct. på fødevarer, 12 pct. på foder og andre anvendelsesmuligheder. Langt den største andel af det globale forbrug sker i Kina, efterfulgt af EU, USA, Indien og Japan.

Væksten i forbruget per indbygger har været stabil de sidste 20 år, med en gennemsnitlig vækstrate på knap 4 pct. per år. I 2014 ventes forbruget per indbygger at stige til 20 mio. tons, hvilket er en vækst på lidt mere en 1 pct. i forhold til 2013 og en vækst på 44 pct. i forhold til 1994.

De vilde fisk fylder mindre

Det globale forbrug per indbygger, som stammer fra vild fangst ventes i 2014 at aftage med knap 2 pct. i forhold til 2013. Hvorimod forbruget per indbygger, der stammer fra akvakultur, ventes at stige med lidt mere end 4 pct. i forhold til 2013.

Denne udvikling resulterer i, at forbruget per indbygger, der stammer fra akvakultur, forudsiges at overstige forbruget per indbygger, der stammer fra vildt fanget fisk. I 2014 ventes akvakultur at stå for 52 pct., af det globale forbruget per indbygger.

Gode vækstmuligheder for dansk akvakultur

Den vedholdende vækst i den globale efterspørgsel af fiskeprodukter, skaber et voksende marked for akvakultur. Hvilket i sidste ende også betyder gode vækstmuligheder for eksport af danske produkter, der stammer fra akvakultur.

Udover gunstige udsigter for afsætning af akvakulturprodukter på verdensmarkedet, så har Danmark de naturgivne forudsætninger og teknologisk viden, der skal til, at producere fiskeprodukter, der er sunde for mennesker, og sammenlignet med andre protein kilder, er særdeles klimavenlig spise.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!