Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-06-13

Bedre udnyttelse af råvarer til akvakultur kan give millionbesparelser

BioMar har sammen med Aarhus universitet, Københavns universitet og DTU-Aqua fået btilsagn om støtte fra Innovationsfonden - Danmark til projektet ExiPro.

Det gavner både miljøet og pengepungen, hvis råstofferne i fiskefoder kan udnyttes bedre. BioMar deltager derfor i forskningsprojektet ExiPro, som InnovationsFonden investerer 7 millioner i og som skal bane vejen for foder, der kan gavne miljøet og give besparelser i millionklassen for producenter af fiskefoder og spisefisk.

Fisk i voksealderen har som alle andre dyr brug for proteiner for at vokse. Hvis fisk skal vokse optimalt er det imidlertid ikke nok blot at tilføre flere proteiner i foderet, for væksten afhænger af, hvor godt fiskene kan fordøje dem, og selv ganske beskedne forskelle i proteinernes sammensætning og struktur har stor indflydelse på, hvor godt de bliver optaget. Hvis optagelsen er optimal, vokser fiskene mere og udleder samtidig mindre kvælstof i deres afføring, som kan forurene det omgivende miljø.

Foto: Morten Fauerby

Både råstofkvalitet og fremstillingsproces har betydning for fiskefoderets ernæringsværdi. Ikke bare varierer kvaliteten af råstofferne meget, de bliver også påvirket af den høje varme og det høje tryk som forekommer, når foderpillerne produceres. Hvis bearbejdningen kan optimeres, kan det betyde en stor fordel på et overordentligt konkurrencepræget marked.

Proteiner er den dyreste ingrediens i fiskefoder. BioMar køber over en million tons råvarer om året, til en samlet værdi af ca. 5,25 milliarder kr. Ved at forbedre proteinfordøjeligheden med blot 1 % kan råvarebehovet til produktion af fiskefoder reduceres med 1,1 %. Det svarer til en besparelse for erhvervet på over 50 millioner kroner om året.

Ud over BioMar deltager AU Food, KU Food og DTU-Aqua i projektet ExiPro, der har en varighed på fire år og hvis samlede budget beløber sig til 14 millioner kroner.

- Det er banebrydende for BioMar at samarbejde så tæt med tre universiteter på et enkelt forskningsprojekt. Vi har store forventninger til de muligheder for produktionsoptimering, som kan komme vore kunder og os til gavn via ExiPro resultaterne, siger Hanne Tolderlund Rasmussen, produktudvikler, der sammen med Niels Harthøj Hjermitslev, senior produktudvikler, står i spidsen for ExiPro projektet hos BioMar.

Selvom ExiPro projektet først og fremmest er møntet på at klarlægge forhold omkring proteiner i fiskefoder forventes det ifølge lektor Vibeke Orlien fra KU Food at projektet også vil frembringe vigtig viden i forbindelse med udvikling af forarbejdningsmetoder af proteinholdige fødevarer til verdens befolkning.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!