Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-10-13

Ozon og UV i vandbehandling i recirkulerede anlæg

Det annoncerede møde med Steve Summerfelt og Chris Good fandt sted hos DFU på Nordsøcenteret tirsdag den 9. oktober. Vel omkring 25 personer havde fundet vej og det var bestemt umagen værd. Gode og forståelige indlæg med en absolut praktisk indfaldvinkel gav en god dialog og mange uddybende spørgsmål - faktisk både fra salen og fra foredragsholderne. En helt igennem positiv dag. Begge foredragsholdere har lovet at vi kan få lov til at lægge deres præsentationer på nettet - indtil vi modtager dem kan man måske have lyst til at læse lidt mere om erfaringer, design, udvikling og brug af ozon og ultraviolet bestråling i vandbehandlingen i recirkuleret opdrætsanlæg. Klik på 'Udvikling' og gå ned gennem menupunkterne til venstre. Under 'andre' finder du bl.a. 'Amerika' . Her finder du også artikel om design og brug af 'flydende-sand biofilter' og indhøstede erfaringer med opdræt af havørred i USA. God læsning.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!