Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-08-30

Fisk tegner sig 17 procent af verdens befolkningens indtag af protein. *

Ifølge dette års rapport fra FAO ("State of world Fisheries and Aquaculture"), er forbruget af fisk pr. indbygger steget fra 10 kg fisk i 60'erne til mere end 19 kg i 2012.

Fiskeriet efter fritlevende fisk kan ikke følge med

Med denne eksponentielle vækst i efterspørgslen efter fisk, er det en kendsgerning, at de fleste fritlevende fiskebestande, ikke alene kan indfri den stigende efterspørgsel efter fisk og skaldyr. Derfor må man lægge sin lid til Akvakultur.

Strenge miljøkrav og et kæmpe know-how omkring opdræt af fisk i dambrug, har fået os derhen, hvor fisken fra dambrugene både er bæredygtige og samtidig er sunde at spise. Europæisk akvakultur er længst fremme med de strengeste miljøkrav og med de højeste sundhedsmæssige standarder i Verden, ligesom branchen kan spore opdrætsfisk fra æg til fuldvoksen.

Tallene for EU's akvakultur taler for sig selv og på en skala fra 1 - 5 stjerner og hvor 5 stjerne er det højeste og bedste, vil den europæiske opdrætter kultur på stedet modtage 5 stjerner.

Se en skematisk fremstilling


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!