Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-11-09

Hav- fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Sociali-stisk Folkeparti og Venstre om det danske Hav- og fiskeriudviklings-program for perioden 2014-2017.

Med aftalen om det danske Hav- og fiskerudviklingsprogram for peroden 2014-2017 understøttes målene i den fælles fiskeripolitik. Det danske pro-gram er balanceret, idet det understøtter indsatser inden for natur og miljø, innovation samt vækst og beskæftigelse i fiskeri- og akvakultursektoren samt i relaterede sektorer - ikke mindst i områder, der er afhængige af fiskeri og akvakultur.

Læs hele aftalen her


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!