Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-10-26

Fiskebørs startet i Norge

I onsdags (24. oktober 2007) blev de første kontrakter indgået på den nye fiskebørs, FishEx, i Norge. Fiskebørsen er etableret dels med det formål, at sikre fiskesektoren - købere såvel som sælgere - mod fremtidige, ukendte, svingninger i prisen, og dels for at åbne markedet for den finansielle verden.

Foreløbig er det kun laks der handles på børsen
Dette forhold kan vel tillægges, at laks er fisk i kultur, hvilket vil sige at man har større bestemmelse over hvornår man vil sælge sine fisk. En lakseopdrætter, som har planlagt slagtning om tre måneder, kan fra i dag sikre prisen på fiskebørsen. Samtidig kan en fiskeopkøber sikre den fremtidige pris på sine indkøb.

Det er ikke tilfældigt at laks er den første fiskeart på børsen. Fersk vildfanget fisk kan i sagens natur ikke afvente en mere gunstig pris på markedet. Når der er tale om forarbejdede fiskeprodukter, i frossen stand eller på anden måde konserveret, tegner sagen sig naturligvis anderledes. På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke noget om, hvorvidt børsen har planer om etablere handler på baggrund af andre typer af seafood.

Det handler om fremtiden - vi handler med futures
Selv om den nye fiskebørs kaldes en råvarebørs, så handles der ikke fysisk med fisk, men med varederivater - optioner og futures.
Når man køber en option får køberen ret til, men er ikke forpligtet, at købe eller sælge det givne produkt på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en aftalt pris. For disse rettigheder betaler køberen af optionen en præmie til udstederen af optionen når aftale om optionen indgås.
En future-kontrakt er en aftale om et fremtidigt salg eller køb af et givet produkt til en aftalt pris. Prisfastsættelsen, ved future-kontraktens indgåelse, sker på baggrund af den aktuelle markedspris for det pågældende produkt. Denne såkaldte referencepris fastsættes periodisk - normalt dagligt - og er ofte overladt til et uafhængigt 'clearing-selskab'. Referenceprisen er altså dynamisk - afhængig af dagens udbud og efterspørgsel og justeres også efter offentlig statistik. I tilfældet med denne fiskebørs er det Nord Pool Clearing der har ansvaret for fastlæggelse af referencepriserne.

På denne måde tjener børsen formålet at sikre en kendt fremtidig pris for købere og sælgere af 'seafood'.

I tillæg åbner denne 'trafik' markedet for den finansielle verden idet optioner og futures kan handles på samme måde som en aktie eller obligation. Hvis man har forventninger om at priserne vil falde, vil værdien - kursen - på den aktuelle option/future falde, og så kan man jo være fristet til at sælge for at minimere tabet - eller man kan 'holde fast', hvis man har en tro på at den vil rette sig inden salget. Som på en traditionel børs, vil der være tabere og vindere blandt de som investerer i optioner og futures, men det vil ikke være producenterne af fisken!

Nyt finansielt instrument til at finansiere drift af akvakultur
For en opdrætter er det vigtigt, på et tidligt tidspunkt, at kunne sætte pris på sin produktion, idet det ofte kan være besværligt og dyrt at finansiere sin 'biomasse'. Fiskebørsen kan medvirke til større forudsigelighed i branchen, hvilket medvirker til at gøre sektoren mere attraktiv for de finansielle aktører. Altså åbner fiskebørsen også for et nyt instrument til finansiering af akvakulturproduktionen.

I de senere år er en lang række af fiskeriselskaber, ikke mindst fra opdrætssektoren, gået på børsen. Dette er et led i en nødvendig konsolidering. Globalt er fiskerisektoren i kraftig vækst og dette har øget interessen fra den finansielle sektor.

Fiskebørsen er en autoriseret markedsplads og al handel foregår i 'sand tid' via internettet og køber og sælger er anonyme. FishEx er den fjerde norske børs (foruden den egentlige børs har man også en børs for energi og en for rater på fragt- og tankskibstransporter) og ambitionsniveauet er at blive en global markedsplads.

 Ejerne af børsen er KapNord Fond, Sparebank 1 Nord-Norge Invest, Troms Kraft, Marinvest (Råfisklaget), Sparebank 1 SR-Investering, Oslo Børs og Sildinvest (Norges Sildesalgslag).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!