Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-12-03

Benspænd for udvidet havbrugsproduktion

Troen på en udvidet produktion fra havbrug i de indre danske har fået et knæk efter at Natur- og Miljøklagenævnet har 'skyllet Miljøstyrelsens godkendelse af Hjarnø Havbrugs nye kompensationsopdræt ved Endelave ud med badevandet'.

I Natur- og Miljøklagenævnet har man behandlet klager fra Endelave Hav- og Dambrug - Nej tak, Horsens Kommune og 'the usual suspects': Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagenævnet begrunder sin afgørelse med, at man ikke kan udelukke miljøskader i Horsens Fjord, og at hele beregningsgrundlaget, som Miljøstyrelsen har givet godkendelsen på, er mangelfuldt.

Efter beregningerne vil produktionen af fisk i havbruget udlede op til 88 tons kvælstof, knap 10 tons fosfor og cirka 460 tons organisk stof om året. For at kompensere for dette er der investeret stort i et muslingeopdrætsanlæg og et tangopdrætsanlæg. Til trods for dette kompensationsopdræt af muslinger og tang, der efter beregningerne vil kunne fjerne hele den udledte mængde kvælstof og en meget stor del af den udledte mængde fosfor og organisk materiale, finder nævnet altså at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for mulige påvirkninger af det nærliggende Natura 2000 område.

Afgørelsesudkast sendt i høring

Afgørelsen er sendt i høring og nævntes formand, Pernille Christensen, udtaler: "Nævnet har i dag sendt et afgørelsesudkast i høring om Endelave Havbrug. Sagen drejer sig om etablering af et stort havbrug 1,3 km syd for et Natura 2000-område. Afgørelsesudkastet er udtryk for, at afgørelserne om havbruget ser ud til at lide af væsentlige mangler. For det første mener nævnet, at muslinge- og tangbrug ikke på det nuværende grundlag kan inddrages i afgørelsesgrundlaget. For det andet er der en række mangler i beregnings- og vurderingsgrundlaget i Natura 2000-konsekvensredegørelsen. Juraen kræver, at det kan udelukkes, at Natura 2000-området lider skade ved etablering af havbruget. Et enigt kombinationsnævn har vurderet, at Natura 2000-konsekvensredegørelsen ikke udelukker, at området kan lide skade."

De onde ler og de gode græder

Nævntes afgørelse glæder formanden for miljøudvalget i Horsens, Ole Pilgaard Andersen (DF), og han indrømmer, afgørelsen kan gøre det svært at drive havbrug herhjemme. Til DR Østjylland udtaler han: "Men jeg fatter ikke, man kan lægge et havdambrug 1,3 kilometer fra Endelave. Det er det mest uhensigtsmæssige sted"

Ejeren af Hjarnø Dambrug, Anders Petersen, har tidligere sagt, at hvis godkendelsen bliver underkendt vil de overveje deres eksistens. Beslutningen kan også få konsekvenser for planerne om etablering af et havbrug ved Samsø.

Dansk Akvakultur kalder det trist og ærgerligt, at klagenævnet har sagt nej til at godkende havbruget ved Endelave. Sagen kommer nemlig samtidig med en række ansøgninger om flere store havbrug. Brancheforeningen har tidligere peget på op til 40 mulige placeringer for nye havbrug i de indre danske farvande.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan ses i sin fulde længde herHjarnø havbrug: Muslingeopdræt forrest og fiskeopdræt i baggrunden ved kutterne. Endelave i horisonten (FOTO: Jesper Heldbo)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!