Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-12-06

Minister vil booste eksport af vandteknologi

3000-4000 job vil regeringen skabe ved at fordoble eksporten af vandteknologi. Opdræt af fisk på land er en af nøglerne til eksportboom

Det kan skabe 3000-4000 nye job, vurderer miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), der vil fordoble eksporten af vandteknologi. I 2014 eksportede Danmark vandteknologi for 15,9 mia. kr.

"Min forventning er, at vi kan få meget mere eksport af vandteknologi," siger ministeren, der for nylig har været på besøg i Vietnam og Kina. "Der er meget stor efterspørgsel på vandteknologi i andre lande."

Fisk på land

En af de sektorer, ministeren vil satse på, er akvakultur. Vilkårene for branchen skal forbedres, siger hun.

Det handler både om at se på de krav, der stilles til dambrugene, herunder deres kvælstofudledning. Men det handler også om at sikre, at der bliver investeret i udviklingen af den vandteknologi, der bruges til at opdrætte fisk på land.

Det kan både være med til at løse den miljøudfordring, der ifølge ministeren er de danske dambrugs største vækstbarriere.Men det kan også udbygge Danmarks position som et af verdens førende lande inden for vandteknologi. Og derigennem øge eksporten.

Miljø- og fødevareministeren afviser, at hun har håndplukket en særlig sektor, som hun vil gøre til fremtidens vinder.

"Det er der ikke tale om. Jeg vil bare gerne fremhæve det potentiale, der er i akvakulturen," siger Eva Kjer Hansen.

Kvantespring

Miljø- og fødevareministeriet har allerede taget hul på satsningen på akvakultur, idet man har besluttet at støtte et såkaldt 'Fyrtårnsprojekt' med midler fra det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP). Støtten, der andrager 20 millioner kroner gives til det nystiftede firma Sashimi Royal, Dansk Akvakultur of DTU-Aqua.

Bent Urup, direktør i Sashimi Royal har tidligere bygget dambrug i Australien, Saudi-Arabien, Kina, Chile, Canada, Spanien og Norge. Til januar går han i gang med at opføre det, han selv mener er det teknologisk mest avancerede dambrug i verden. Det gør han med teknologi fra de to danske virksomheder Gråkjær i Holstebro og Krüger i Søborg.

Selve konstruktionen af det nye anlæg, der bliver det første af 4 planlagte moduler, i Hanstholm havn, har også opnået investeringsstøtte fra den europæiske hav og fiskeri fond.

Anlægget forventes at bruge 2-3 pct. af den mængde vand, traditionelle dambrug bruger.

"Det giver et kvantespring for en industri, hvor Danmark allerede markerer sig," siger Bent Urup.

 "Det er svært at lave helt uden miljøbelastning, men påvirkningen er meget reduceret, når man kan bruge de her teknologier," siger han.


Inspireret af artikel i Børsen den 23. november.

Hele regeringens vækstplan kan downloades her.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!