Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-16

Omega-3 olie fra planter - fremtid eller nutid?

Omega-3 olie fra planter - fremtid eller nutid?

Vi har tidligere her på siden spået en blå evolution. Nu ser det ud til at den kan blive blågrøn. Planter, som f.eks. raps, der får indsat gener fra marine organismer viser sig nemlig i stand til at producere Omega-3 fedtsyrer, som normalt ellers mest findes i fede fisk!

Fede fisk indeholder Omega-3 fedtsyrer, som har en gavnlig virkning på hjerte-kar-systemet og sundhedsmyndighederne anbefaler derfor at vi skal spise mindst 2 måltider fisk om ugen - og det ene gerne bestående af fede fisk. Det er dog ikke fisk der producerer omega-fedtsyrerne selv, de stammer nemlig fra marine planter - små encellede alger - og koncentreres op gennem fødekæden i havet, idet de filtreres fra af bl.a. fritsvævende små krebsdyr, som også lever i de øvre vandlag. Fisk som får deres føde ved at filtrere vandet, f.eks. sild og makrel, æder disse krebsdyr og er derfor naturlige kilder for disse fedtsyrer. Går vi højere op i fødekæden er arter som ørred, laks, tun, sæler og hvaler meget rige på omega-fedtsyrer.

En stigende andel af klodens fiskebestande udnyttes til det yderste af deres bærekraft - nogen endda over. Til trods for dette kan leverancerne ikke følge efterspørgslen. Dette er en af årsagerne til at fisk fra akvakultur-produktion er stigende. Imidlertid er en lang række af fisk, der i dag er i kultur, afhængige af marine animalske fødekilder - som fiskemel og fiskeolie. Disse ingredienser fås ved fiskeri efter såkaldte 'industrifisk' - som oftest små arter af fede pelagiske fisk (i de øvre vandlag). Det er i dag få der spiser sæl og hval. Desværre ser det også ud til at 'folk' ikke gerne spiser sild og makrel i de anbefalede doser, og her kommer de fede arter af opdrætsfisk (ørred og laks blandt andre) ind i billedet. Selv industrifiske-bestandene er begrænsede og derfor må man forudse, at der må findes andre foderkilder til akvakultursektoren - samt at nye arter, der ikke er fuldt afhængige af animalske råstoffer, kultiveres.

Men, som det ofte er set, overhales udviklingen nu måske indenom.
Forskere fra Rothamstead Research i Harpenden har isoleret et gen - ansvarlig for syntese af omega-3 fedtsyre - fra den mikroskopiske en-cellede alge Thalassiosira pseudonana. Derefter har de indsat genet i raps og hør og fundet ud af at planterne derefter var i stand til at producere omega-3 fedtsyre som en del af frø-olien.
Såvel laboratorieforsøg som markforsøg har nu vist at frø-olien indeholder nogæe af de ønskede -fiske-fedtsyrer. Forskerne er stadig på et niveau, hvor de arbejder med at få planterne til at producere en højere koncentration af de ønskede fedtsyrer. Om 3 til 4 år regner forskerne med at være nået så langt, at de kan ansøge om sundhedsmyndighedernes accept for forsøg i større, kommerciel, skala, udtaler professor Johnathan Napier ved forsøgscenteret.
Hvis disse forsøg også falder heldigt ud vil olien også kunne bruges i foder til dyr - som så kan producere kød, mælk, æg etc. med et 'naturligt' indhold af omega-3 fedtsyrer. Forskere, fra EU-projektet Lipgene, mener, at denne form for 'funktionelle fødevarer' vil kunne medvirke til at bekæmpe/bremse den spåede fedme-epidemi.

Vil forbrugerne acceptere genetisk modificerede fødevarer?
Professor Ian Givens fra Ernæringsforskningsenheden på universitet i Reading mener, at forbrugerne vil se en fordel i denne type fødevarer til trods for at de3 kommer fra 'transgenetiske' planter.  Der har været stor modstand og bekymring overfor gen-teknologi - særligt i fødevaresammenhæng, men ting bevæger sig trods alt. Når forbrugerne er i stand til at se de tydelige fordele der er ved denne form for 'avls-arbejde' , kan man forvente at modstanden falder. Det ligger nok endnu ude i fremtiden inden vi er der - men forskningen foregår i nutiden.

Kilde: Helen Briggs, BBC News
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/7097094.stm

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!