Danske firmaer, institutioner, fiskeopdrættere, organisationer og enkeltpersoner med interesse for recirkulations-teknologi i akvakultur har stiftet foreningen AquaCircle

 

 
Change size of text Print Send link til en ven

Vandrensning
Til tider findes der effektive løsninger, hvor moderne højteknologi går hånd i hånd med 'lavteknologi'. Billedet viser et eksempel på sidste behandlingstrin i vandrensningen. Slam, eller rettere slamvand, fra de mekansiek filtre opkoncentreres en sidste gang og sprayes derefter ud i store bede der indeholder træflis. Imellem træflisen mæsker millioner af regnorme sig i det tilledte slam og fra bunden drænes klart vand. Efter et par år udskiftes træflisen - den brugte er fin kompostjord. Overdækningen af 'ormegården' forhindrer fugle i at æde ormene.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027