Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-01

Norsk analyserapport om fiskefoder

Som led i den offentlige overvågning har det norske 'institut for ernærings - og sjømatsforskning' (NIFES) gennemført omfangsrige analyser af fiskefoder og ingredienser. Der er tale om årlige tilbagevendende analyser og rapport over analysearbejdet på foder og ingredienser i 2007 er nu frigivet (december 2008).

Analyserne er rettet mod såvel uønskede stoffer som mod en verificering af foderstoffernes indholdsdeklaration.
 
Illegale indholdsstoffer (f.eks. blod- og benmel i Norge), tilsætningsstoffer (f.eks. antioxidanter), patogene bakterier, medicinrester, svampesporer, pesticider, dioxiner samt metaller er analyseret.

Mere end 470 prøver er analyseret i 2007 - de fleste med tilfredsstillende resultater. Der blev ikke fundet indhold af stoffer med højere værdi end tilladt af EU's lovgivning. Dog havde en analyse (af 22) et højere kviksølvindhold end tilladt (de norske myndigheder vil arbejde for at få ændret grænseværdierne) - og 2 prøver (af 22) havde et arsenindhold der overskred EU's grænseværdi.

Rapporten kan downloades/læses her.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!