Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-07-26

Ny rapport om miljøvenlige stoffer til erstatning for brug af formalin i dambrug

Undersøgelse af miljøvenlige dambrugshjælpestoffer til erstatning for formalin.

Bedre styring og driftspraksis ved implementering af miljøvenlige dambrugshjælpestoffer til erstatning for formalin.

Dette er titlen på DTU Aqua rapport nr. 218-2010, af Lars-Flemming Pedersen.


Rapporten omhandler en række forsøg med brugen af brintoverilte/hydrogen peroxid (HP) og pereddikesyre (PE) i forskellige akvakultur sammenhænge. Begge stoffer anses for mulige alternativer til erstatning for formaldehyd. Erfaringsgrundlaget i brugen af HP og PE er ikke tilstrækkeligt, og for at sikre en reel implementering af stofferne til vandbehandling og desinfektion i praktisk akvakultur er der er behov for yderligere viden.

Forståelsen af mekanismerne bag omsætning af HP og PE er en af forudsætningerne for at sikre en effektiv behandling. En behandling er ineffektiv hvis der underdoseres, ligesom overdosering er uønsket da det dels er fordyrende og dels indebærer risiko for beskadigelse af fisk eller biofilter.

Rapporten består af en række særskilte undersøgelser, der hver især kort er beskrevet. Forsøgene er overvejende udført med brintoverilte i ren form, men indeholder også undersøgelse af pereddikesyre i form af PerAquaPlus og Inci-maxx Aquatic. På baggrund af resultaterne er der fremsat samlede konklusioner og anbefalinger til fremtidige indsatsområder.

Se mere under 'Udvikling' her på siden! Gå til 'Danmark' og klik på 'Velfærd'. Under menupunktet 'Medicin og hjælpestoffer' finder du flere oplysninger - og du kan læse/downloade hele rapporten.
Den korte vej: Klik her! 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!