Change size of text Print

Brintoverilte # formalin

Undersøgelse af miljøvenlige dambrugshjælpestoffer til erstatning for formalin.

Bedre styring og driftspraksis ved implementering af miljøvenlige dambrugshjælpestoffer til erstatning for formalin.


Dette er titlen på DTU Aqua rapport nr. 218-2010, af Lars-Flemming Pedersen. 

Rapporten omhandler en række forsøg med brugen af brintoverilte/hydrogen peroxid (HP) og pereddikesyre (PE) i forskellige akvakultur sammenhænge. Begge stoffer anses for mulige alternativer til erstatning for formaldehyd. Erfaringsgrundlaget i brugen af HP og PE er ikke tilstrækkeligt, og for at sikre en reel implementering af stofferne til
vandbehandling og desinfektion i praktisk akvakultur er der er behov for yderligere viden.

Forståelsen af mekanismerne bag omsætning af HP og PE er en af forudsætningerne for at sikre en effektiv behandling. En behandling er ineffektiv hvis der underdoseres, ligesom overdosering er uønsket da det dels er fordyrende og dels indebærer risiko for beskadigelse af fisk eller biofilter.

Rapporten består af en række særskilte undersøgelser, der hver især kort er beskrevet. Forsøgene er overvejende udført med brintoverilte i ren form, men indeholder også undersøgelse af pereddikesyre i form af PerAquaPlus og Inci-maxx Aquatic. På baggrund af resultaterne er der fremsat samlede konklusioner og anbefalinger til fremtidige indsatsområder.

Læs/download hele rapporten

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027