Change size of text Print

Danmark

Under dette 'samlingspunkt' finder du blandt andet baggrundsarbejder som 'Dambrugsrapporten', 'Havbrugsrapporten', 'Muslingerapporten', handlingsplan og strategi for den danske fiskerisektor 2007-2013, erfaringer fra modeldambrug og andet af interesse.

Og, tro det eller ej, verden følger med i hvad der sker af udvikling på opdrætsområdet i Danmark - læs f.eks. FAOs præsentation af den danske opdrætssektor, hvor der konstateres, at der ikke har været nogen udvikling de sidste 15 år, men på baggrund af politiske beslutninger er der ved at være optimisme i sektoren igen - også modeldambrugene er nævnt.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027