Change size of text Print

TechMatch

TechMatch er en gratis oplysningsservice indenfor henholdsvis land & miljø og Bio-Pharma-Medico, der begge udkommer 10 gange om året.

Nyhedsbrevet indeholder et udpluk af teknologier, som udbydes og efterspørges af virksomheder i landene, hvor Enterprise Europe Network (se nedenfor).


AquaCircle abonnerer på TechMatch og vil, under 'Efterretninger' skrive et par ord om indhold der måske særligt har interesse for opdrætssektoren. Hvis disse få ord vækker interesse kan læseren gå hertil og downloade nyhedsbrevet.

-------------------------------------------------------------------

Enterprise Europe Network er Europa-Kommissionens informations- og rådgivnings-netværk. Netværket består af næsten 550 organisationer med ca. 4000 erfarne fagfolk i 44 lande. Enterprise Europe Network er det største netværk af sin art i verden.
 
Enterprise Europe Network skal være med til at forbedre virksomheders konkurrence- og innovationsevne gennem en bred vifte af tjenesteydelser.  

Enterprise Europe kan hjælpe din virksomhed med:

  • Information og rådgivning om eksportmuligheder og om mulighederne for etablering i udlandet.
  • Hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere (leveran-   dører, distributører, teknologiske samarbejdspartnere osv.) og projektpartnere.
  • Besvarelse af spørgsmål om EU - og om EU-regler og -lovgivning.
  • Information og rådgivning om EU´s udbudsregler samt assistance til udformning af tilbud.
  • Information og rådgivning om EU's tilskuds- og støttemuligheder.
  • Udformning af konkrete ansøgninger.
  • at gøre EU opmærksom på uhensigtsmæssige regler og lovgivning

Der er afsat mere end 1,1 mia. euro i EU-midler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at vokse og forny sig. Yderligere 2,6 mia. euro er afsat til at hjælpe virksomheder med at markedsføre nyskabende idéer og drage større fordel af det indre marked.

Vi kan ikke tilbyde virksomheder finansielle midler, men vi kan hjælpe med at identificere mulige finansieringsmuligheder via EU. 

Vi er 6 Enterprise Europe Network kontorer i Danmark, der står klar til at hjælpe din virksomhed - Du kan finde kontaktdetaljer til kontoret nærmest dig ved at gå ind på hjemmesiden.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027