Change size of text Print

EU

Her kan du klikke dig videre til underpunkter om f.eks. EFF (den europæiske fiskerifond), den gældende EU-strategi på opdrætsområdet (og dens eventuelle opdatering), hvordan man ser på certificering af opdrætsfisk i EU (og en høring om samme). Læs også om den konstant dårligere forsyningssituation fra EUs egen fiskeflåde og hvor afhængive vores industri er af import fra tredielande (hvidfiskestudiet) og om indspil til fremtidens forskning og udvikling på fiske- og akvakulturområderne (FEUFAR). Nye emner kan komme til.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027