Change size of text Print

Certificering

Under dette punkt kan du finde standarder for bl.a. bæredygtigt opdræt af ferskvandsørreder (FTAD) og Lakseopdræt i havvand (SAD). Disse standarder er udviklet gennem åbne dialoger (Aquaculture Dialogues) gennem en årrække. Mange interessenter (med divergerende meninger) har bidraget i udviklingen - og standarderne i højere grad udtrykker en række kompromisser end en række restriktive krav. Det vurderes at alle danske dambrug umiddelbart vil kunne opfylde kravene i standarden for ferskvandsørreder - og dermed umiddelbart gennemgå en audit med henblik på at opnå certificering af produktionen. Det forventes at standarden for ferskvandsørreder vil kunne finde anvendelse for produktion af laksesmolt. Tilsvarende vil standarden for opdræt af laks kunne anvendes som grundlag for auditering af danske havbrug med produktion af store ørreder.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027