Change size of text Print

Ferskvandsørred

Den 20. januar 2012 blev 'Final draft' af standarden for bæredygtigt ferskvandsørred-opdræt frigivet. Standarden er resultatet af godt 3 års arbejde i akvakultur-dialogen FTAD (Freshwater Trout Aquaculture Dialogue).

I løbet af foråret 2012 vil der være udarbejdet retningslinjer for auditører, således at de kan vurdere om det aktuelle anlæg opfylder standardens krav og således kan certificeres efter standarden.

Standard for bæredygtigt opdræt af ferskvandsørred kan downloades

Engelsksproget udgave

Dansksproget udgave

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027