Change size of text Print

BAT

BAT for fiskeopdræt i Norden

Nordisk Ministerråd har den 25. april 2013 offentliggjort en rapport om de bedste tilgængelige teknologier (BAT) for akvakultur i Norden.

Rapporten, der er på 409 sider, kan downloades gratis eller købes i trykt udgave (425 DKK) på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Rapporten er i princippet bygget omkring to hovedtemaer: Landbaseret opdræt og havbaseret (marint) opdræt. De to afsnit om disse hovedtemaer beskriver anlægstyper, miljøpåvirkninger, BAT-muligheder og mulige opnåelige effekter ved anvendelse af de nævnte teknologier og en række referenceanlæg, der anvender de nævnte teknologier.

De forskellige livsstadier, som fiskene gennemløber og som afspejles i indretning af opdrætsanlæg, er beskrevet i kapitel 4. De fremherskende arter i nordisk fiskeopdræt er beskrevet i kapitel 14, og i bilagsafsnit findes beskrivelse af de nordiske landes opdrætssektorer, produktionsmængder samt forbrug af medicin og produktionstal.

Rapportens målgruppe forventes at være miljømyndigheder og andre offentlige sagsbehandlere, konsulenter, udstyrsleverandører og naturligvis selve opdrætssektoren.

Arbejdet er finansieret af Nordisk Ministerråd, Hållbar Konsumtion och Produktion (HKP). HKP har etableret BAT-arbejdsgruppen, hvor medlemmer har fulgt arbejdet.

Udarbejdelsen har været betroet og udført af brancheforeningen AquaCircle; Jesper Heldbo (red.), Richard Skjøtt Rasmussen og Susan Løvstad Holdt.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027