Change size of text Print
FAO, FN's fødevareorganisation, udgiver jævnligt rapporter over bl.a. produktion og handelssituation for opdrætsfisk.

Her kan du læse om:
FAO arbejder også for at sikre standardiserede internationale regelsæt - f.eks. certificering af akvakultur draft version 2007. Og i 2010 har der været holdt flere mødet i arbejdsgruppen- det seneste i oktober, hvorfra denne udgave af Guidelines for Aquaculture Certification.
FAO producerer nationale oversigter over produktion fra såvel fiskeri som opdræt. Læs FAOs præsentation af den danske opdrætssektor.

FAO laver løbende global statistik over bl.a. produktion i akvakultur (offentliggørelsen bygger desværre oftest på data der er nogle år gamle). Nedenfor vises f.eks. udviklingen i fangst og opdræt: (bemærk at konsumfisk udgør 2/3 dele af 'wild catch'):


Den nyeste oversigt "State of the world fisheries and aquaculture 2008" kan læses/downloades her.


FAO har i juli 2008 udgivet en stor rapport om opdræt i netbure (nr. T 498) med titlen "Cage aquaculture- Regional reviews and global overview".

Rapporten, der har 9 kapitler, er opdelt i geografiske regioner og giver for hver af disse en gennemgang med fokus på historisk udvikling - herunder både den teknologiske udvikling og udvikling i produktionsmængder og arter i opdræt. Videre beskrives den aktuelle situation, de regionale udfordringer trækkes op og perspektiverne for fortsat udvikling beskrives.

Rapporten kan læses/downloades her.

Fra rapportens abstract:

"Cage aquaculture has grown rapidly during the past decades and is presently undergoing swift changes in response to pressures from globalization and an escalating worldwide global demand for aquatic products. There has been a move toward clustering existing cages as well as toward the development and use of more intensive cage-farming systems. In particular, the need for suitable sites has resulted in cage aquaculture accessing and expanding into new untapped open-water culture areas such as lakes, reservoirs, rivers and coastal brackish and marine offshore waters.

This report aims to assess the current situation and the future prospects of cage aquaculture around the globe. It is organized into nine chapters including a global overview and eight reviews covering China, Asia (excluding China), northern Europe, the Mediterranean, sub-Saharan Africa, Latin America and the Caribbean, North America and Oceania. The report recognizes the tremendous importance of cage aquaculture today and its key role for the future growth of the aquaculture sector.

Each review, by geographic region, informs about the history and origin of cage aquaculture; provides detailed information on the current situation; outlines the major regional issues and challenges; and highlights specific technical, environmental, socio-economic and marketing issues that cage aquaculture faces and/or needs to address in the future. The global overview discusses trends in cage aquaculture based on the most recent and complete data available; summarizes the information on cultured species, culture systems and culture environments; and explores the way forward for cage aquaculture, which offers especially promising options for multitrophic integration of current coastal aquaculture systems as well as expansion and further intensification at increasingly offshore sites".


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027