Change size of text Print

Laks

Den 7. februar 2012 blev 'Final draft' af standarden for bæredygtigt lakse-opdræt frigivet. Dermed blev der sat punktum for et arbejde der blev påbegyndt i februar 2004. Standarden er altså resultatet af 8 års arbejde i akvakultur-dialogen SAD (Salmon Aquaculture Dialogue).

I løbet af foråret 2012 vil der være udarbejdet retningslinjer for auditører, således at de kan vurdere om det aktuelle anlæg opfylder standardens krav og således kan certificeres efter standarden.

Standarden for bæredygtigt opdræt af laks kan downloades her

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027