Change size of text Print

TM2014

I augustnummeret kan man blandt andel læse om: " novel technology for the removal and recovery of phosphorous from wastewater streams" og "detection Cryptosporidium and Giardia protozoa in water samples".
Læs dette nummer

I Septembernummeret er der flere emner der potentielt kan have sektorens interesse, f.eks. strømproduktion fra vand i udløb, udtrækning og genanvendelse af fosfor fra 'spildevandet', fortykning af slam, algehøstning-teknologi etc.
Læs september udgaven her

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027