Change size of text Print

Regnbue-avl

Rapportering om det danske avlsprogram for regnbueørred.

Der blev i år 2000 etableret en avlsstation for regnbueørred ved Nordsøcenteret i Hirtshals. Avlsstationen blev drevet af den erhvervsdrivende fond 'Dansk Ørredavl', som i 2003 blev omstruktureret fordi det ikke var muligt at skaffe den fornødne finansiering til fortsat drift. Avlsarbejdet blev dog fortsat på 3 udvalgte (IPN-fri) danske dambrug. Rapporten er fremstillet af Danmarks Fiskeriundersøgelsers afdeling for Havøkologi og Akvakultur i 2006.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027