Change size of text Print

CO2 - kulstof fodaftryk

Vi plejer at 'prale med', at fiskeopdræt er en miljøansvarlig måde at fremstille fødevarer på. Vi bygger bl.a. vores argumenter på, at fisk ikke skal bruge energi på at opretholde en bestemt, høj, kropstemperatur - og videre, at fisk ikke skal bruge kræfter på at 'holde sig oppe', de er nemlig nærmest vægtløse i vandet.

Nu hvor vi har taget mere og mere miljøteknologi i anvendelse, for at sikre et godt og sundt vandmiljø, bruger vi naturligvis mere energi, end da vi producerede fisk i gennemstrømningsanlæg. Vi kan sige, at vi både har 'gynger & karusseller'. Hvordan ser vores klimaaftryk så ud nu?

GTS-instituttet AgroTech har lavet en energimæssig gennemgang af produktionen af en portion røget ørredfilet. De fleste fohold i en livscyklus-anskuelse er inddraget - fra fiskerbåden der fanget industrifisken, fiskemelfabrikkens energiforbrug, foderfabrikationen, transport af foder, selve produktionen af regnbueørreden i et dansk model 3 dambrug, transport til slagtning og videreforædling, pakning, køling og transport til et kølet fjernlager i Tyskland. Alt dette løber op i en klimabelastning på 496 g CO2 - eller med andre ord er kulstof-fodaftrykket af 125 gram røget ørredfilet pakket i modificeret atmosfære på 496 gram.

Fjerkræ, svin og oksekød ligger alle betydeligt over ørredens beskedne bidrag - ikke uventet topper oksekødet.

Altså - Endnu et godt argument for at spise fisk ofte - det er 'klimamad'!

Selve opdrættet af fisken udgør mindre end 10 % af det samlede energiforbrug!

Vil du være endnu mere 'klima-freak' - så køber du en hel ørred og tilbereder den selv - eller spiser den som sushi!

Se hele rapporten  fra AgroTech
global warming trout

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027