Change size of text Print

Tangproduktion

Der er stigende interesse for dyrkning af tang. Det vil sige - tang har  som kandidatværet høstet og dyrket i lang tid, men begrebet afkobling har tilført begrebet en ny dimension. Ved afkobling forstås en dyrkning af alger/tang parallelt med opdræt, såleds at algerne (tang betegnes som store alger) der dyrkes optager næringsoverskudet fra f.eks. fiskeprofuktionen (fosfor of kvælstof). Man kan ofså tale om begrænsning af næringsstofudledning fra havbrug ved udplantning af makroalger/tang.

I Danmark er interesserene aktualiseret ved et erhvervs Ph.D., med Susan Løvstad Holdt som kandidat, og Syddansk Universitet (SDU), DHI og Københavns Universitet (KU) som vejledere og støttet af Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling.

Nærmere oplysninger findes på hjemmesiden.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027