Change size of text Print

Under denne rubrik søges samlet aktuelle forsknings- og udviklingsinitiativer i kort beskrivende form.


Foreningen AquaCircle er et unikt åbent forum, der repræsenterer den danske akvakultursektor med interesse for recirkulering. 

De 3 T'er (Transparens, Tillid og Troværdighed) er nøglebegreber med afgørende betydning for succes i et sådant samarbejde - og dermed for at give hele sektoren et løft.

AquaCircle er derfor tænkt som det 'torv', hvortil man bringer sine ideer for at få 'fastlagt markedsværdien'. Med andre ord, høre andre fagfolks mening, få feedback, få review, bench-marke, få positiv og negativ kritik - og måske finde samarbejdspartnere. Formålet er da, med størst mulig åbenhed, at få bragt flest mulige ideer/behov til drøftelse - og realisering - til sektorens fælles bedste.

Så længe der er tale om prækompetitive indsatser, med generiske resultater, vil det næppe volde de store kvaler, at initiere projekter i fællesskab. Sådanne initiativer kan omtales offentligt på disse sider. 

Selv om konkurrencehensyn kan lægge en dæmper på lysten til at lægge sine ideer åbent frem i et sådant forum, kan det ikke stærkt nok pointeres, at AquaCircle er et unikt forum, hvor det også er muligt at finde partnere til mere eksklusive samarbejder. Sekretariatet bistår gerne med neutral 'match-making' og stiller lukket hjemmeside-faciliteter til rådighed.

Benyt også gerne hjemmesidens debatfora til at lufte ideer og behov.

I 2008 stiller Det Strategiske Forskningsråd 700 mill. kroner til rådighed for forskningsprojekter. Det strategiske forskningsråd er faktisk flere forskningsråd. Se mere om dette på rådets hjemmeside, hvor man også kan danne sig et indtryk af områder der prioriteres. Læs/download eventuelt forskningsrådets brochure, med blandt andet beskrivelse af satsningsområderne og beløb der satses, her.

Højteknologifonden, som også forvaltningsmæssigt ligger under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, har i 2008 282 millioner til uddeling. Der ydes 50% medfinansiering til projekter hvor forskningsinstitutioner samarbejder med erhvervet. Se indsatsområderne her.


Højteknologifonden indkalder interessetilkendegivelser for nye projektideer - fristen er 8. september 2008!

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), ligger også under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer. Rådet har netop støttet projektet MEM-BIO (Dansk Membran Bioreaktor -Teknologi) som skal bane vej for bedre udnyttelse af membrantekonologi til vandrensning.

Også andre kilder støtter forskning og teknologisk udvikling. Her skal blot nævnes den nye Europæiske Fiskeri Fond (EFF), som forvaltes af Direktoratet For FødevareErhverv (DFFE) og

Projektet RENS-TEK har fået støtte fra DFFE under den gamle FIUF-ordning (nu afløst af EFF).

Fødevareministeriet har i april 2008 indkaldt ansøgninger fra forskningsinstitutioner til fødevareforskningsprogrammet. Se opslaget, vejledning og/eller hent ansøgningsskemaer; hovedskemadeltagerskema.

Miljøstyrelsen har (6. nov.2008) annonceret 4. tilskudsrunde om støtte til miljøeffektiv teknologi. Dambrug er kommet med !! Se opslaget her og/eller gå ind på miljøstyrelsens hjemmeside om 'Ecoinnovation' og se hele det bagved liggende 'regelværk', med betingelser, tilskudsprocenter etc.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027