Change size of text Print

Markedsorienteret fleksibel ørredopdræt

Projektrapport udarbejdet i samarbejde mellem VIFU, Dansk Akvakultur og MAPP, 2005

I takt med at miljøproblemerne omkring fiskeopdræt i Danmark kommer tættere på en løsning, er der mulighed for, at produktionsvolumen kan sættes op. Hermed rettes opmærksomheden i større grad mod de markedsmæssige muligheder for at afsætte de større produktionsmængder.

Man kan ikke nødvendigvis gå ud fra, at primærefterspørgslen efter ørreder stiger i takt med produktionen. Derfor skal man kunne konkurrere med producenter i andre lande, enten gennem lavere priser eller ved et bedre produkt. Det vurderes ikke, at danske producenter i kraft af relativt høje produktionsomkostninger har forudsætninger for at konkurrere udelukkende på pris, men i højere grad bør differentiere sig på andre områder. "Et bedre produkt" skal forstås markedsmæssigt - et produkt som er bedre tilpasset det, kunderne ønsker. Fiskeopdræt giver i modsætning til vildfangst af fisk mulighed for at styre parametre af produktionen i overensstemmelse med kundernes ønsker. Eksempler på sådanne parametre er de arter, der opdrættes, og inden for arterne især de faktorer der kan styres gennem fodring.

På sigt må det dog antages, at de markedsmæssige perspektiver for opdræt ikke ligger så meget i at identificere kundernes ønskede parametre og så bygge et tilsvarende produktionsanlæg, men snarere i at udvikle fleksible produktionsmetoder for løbende at kunne tilpasse sig kundernes ønsker.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027