Change size of text Print

Energieffektivitet

I de danske modeldambrug anvedes der energi svarende til 1,7 KW/kg produceret portionsørred (i dambrug der ikke selv producerer sættefisk).
Det er et ønske at nedbringe dette energiforbrug - første mål er at nå ned i nærheden af 1 KW/kg produceret fisk.
De energitunge processer i recirkuleret opdræt er iltning, afgasning og løft af vand/skabelse af vandstrøm.
I de fleste modeldambrug anvendes en mammutpumpe/air-lift/deep-shaft, hvor luft blæses ud i varierende dybde og derved både løfter vandet, og samtidig giver en vis afgasning og iltning af vandet.
Der stilles ofte spørgsmål om denne form for kombineret afgasning, iltning og 'pumpning'ø er den mest enertgiøkonomiske løsning - eller om en adskillelse af disse i tre separate processer (pumpning, afgasning og iltning) vil være formålstjenligt.
Der er (januar 2012) udgivet en rapport:

ENERGIEFFEKTIVITET I RECIRKULEREDE AKVAKULTURANLÆG

hvor denne problemstilling (blandt andre) undersøges - uden dog at give svaret på det ovenfor stillede spørgsmål fuldstændigt.

Rapporten findes også på www.danskakvakultur.dk

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027