Change size of text Print

Alternative arter

Der tales tit om at introducere andre - alternative - arter i dansk opdræt.

Der har også været taget flere initiativer bl.a. er der arbejdet med sandart, aborre, torsk og tunge. Ingen af disse arter er endnu i fuld kommerciel produktion. Hvorfor ?

Hvad efterspørger markedet ? - hvid fisk uden smag og uden ben? Ferske mere eksotiske fisk? Skal opdræt satse på de 'vanlige' marine arter - eller ? Hvor stort er markedet for andre arter. Kan vi styre hele processen fra klækning til slagtning hos andre arter? Tør vi fortsat satse på fiskarter der kræver marint fedtsof og protein - eller skal der ses nærmere på arter der spiser mere 'grønt'? Skal der forskes meget - eller kan vi kopiere erfaringer fra andre steder på kloden hvor arterne allerede er i opdræt? - Og har vi en markedsmæssig fordel der kan retfærdiggøre en sådan satsning?

Cortney L. Ohs, Assisterende Professor, Indian River Research and Education Center, Department of Fisheries and Aquatic Sciences og R. LeRoy Creswell, Creswell, Marine Extension Agent, St. Lucie County Cooperative Extension har sammen beskrevet nogle af disse overvejelser, som er nødvendige at gøre sig.

Udviklingen inden for produktionen af "andre - alternative arter" i dansk fiskeopdræt er ialtså i gang. Fra 2003 til i dag er produktionen steget fra ca. 400 ton til 800 tons. Men ambitionerne er høje, i 2015 er målet at producere 10.000 tons andre arter. Så der et stykke vej endnu, og et centralt spørgsmål er, hvad skal der til for at akvakultur-erhvervet i 2015 kan række hænderne i vejret og sige: "Vi nåede målet!"

Under denne rubrik vil der blive placeret dokumenter af interesse for de der er nysgerrige på opdræt af nye/alternative arter i Danmark.

Frank Asche, professor ved universitetet i Stavanger har, i 'Norsk Fiskeoppdrett' en artikel om hvidfiskemarkedet. Emnet er aktuelt i forbindelse med drøftelser af mulige nye arter i dansk opdræt. AquaCircles sekretariat har skannet artiklen ind og 'fordansket' den. Læs om hvidfiskemarkedet.

A.I.P.C.E. - brancheorganisation for de europæiske fiskeindustrier der forarbejder hvid fisk - har udgivet deres 2007-rapport, hvor man blandt andet analyserer råvaresituationen - herunder også den voksende mængde råvare der kommer fra opdræt.

I en periode i 1990'erne produceredes desuden laks til udsætning i Østersøen for, på denne måde, at forsøge at støtte den naturlige rekruttering - altså primært tilgavn for erhvervsfiskeriet.  Også lystfiskere og fritidsfiskere nød godt af den øgede mængde laks i farvandene tæt på Bornholm og turistindustrien oplevede et 'boom' i turister der var interesserede i dette fiskeri, men nu er produktionen ophørt bl.a. grundet ophør af EU-støtte til indsatsen. Aktuelt drøftes mulighederne for at genoptage/udbygge dette opdræt på Bornholm - dennegang ved tilvækstbassiner på land og/eller netbure i de kystnære, og beskyttede, områder. Læs en rapport om erfaringerne med udsætning af lakseyngel i Østersøen.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027