Change size of text Print

Temadag

Dansk Akvakultur og AquaCircle har drøftet nye arter i dansk opdræt og arrangede en temadag om emnet den 17. oktober 2007 i form af en worskhop. Se;

Workshoppen fandt sted på Ferksvandscenteret og ca 35 mennesker deltog. Som optakt til dagens arbejde gav Søren Flink Madsen en inspirerende indføring i hvordan Yding Grønt havde forandret sig fra et gartneri med få sæsonbestemte produkter til en virksomhed der leverer et bredt sortiment, af færdigblandede salater, året rundt.Landbrugets kompetenceudviklilngsenhed, LOK, stod for den praktiske gennemførelse af arrangementet.

En af opgaverne som deltagerne blev sat på var at drøfte stærke og svage sider i den danske sektor samt at drøfte mulige kommende arter i opdræt og skønsmæssigt hvor meget der kan forventes produceret af disse.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027