Change size of text Print

Aborren er (måske) på vej ind i danske dambrug!

Danmarks Fiskeriundersøgelser har i perioden oktober 2002 til november 2004 arbejdet med projektet "Udvikling af opdræt af aborre (Perca fluviatilis) - en mulig alternativ art i ferskvandsopdræt".

De er forskerne: Helge Paulsen, Julia L. Overton og Lars Brünner, der har arbejdet med projektet og lavet rapporten. Projektet var støttet af DFFE med midler fra FIUF-programmet.

Rapporten er opbygget som en hovedrapport på dansk, der beskriver resultaterne af det samlede projekt i en alment tilgængelig form. Desuden er udarbejdet mere detaljerede specialrapporter over emner, der er særligt undersøgt. Disse rapporter er på dansk eller på engelsk af hensyn til udenlandske samarbejdspartnere og den senere videnskabelige publicering af resultaterne.

Specialrapporterne omfatter:
Julia L. Overton og Helge Paulsen. First feeding of Perch(Perca fluviatilis) larvae.
Julia L. Overton og Helge Paulsen. Ongrowing of Perch (Perca fluviatilis) juveniles.
Helge Paulsen, Julia L. Overton og Dorthe Frandsen. Vurdering af ernæringstilstand hos opdrættede aborrer.

Desuden:
Lars Brünner. Markedsforhold for aborre pr. 29. oktober 2004. Rapport fra Fa. Carl Bro International AS.
Mia G.G. Larsen og Kathrine B. Hansen. Allocation of lipid in wild Eurasian perch Perca fluviatilis in autumn and spring. Bachelorprojekt, Århus Universitet.

Samt en populær beskrivelse: Aborren på vej ind i danske dambrug. Artikel i Akvakultur Magasinet 2005 no. 2.  


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027