Change size of text Print
I 1997 udkom ' Perspektivplan for akvakultur i Danmark' og i 1998 udkom rapporten 'Redegørelse vedrørende
det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug
'. I 1998 udgav DMU rapport nr. 260: "Afløbskontrol af Dambrug- statistiske aspekter og opstilling af kontrolprogrammer", Alle rapporter var medvirkende til at skabe grobund for senere initiativer.

For at skabe større klarhed om dambrugserhvervets fremtidige produktionsvilkår besluttede fødevareministeren efter samråd med miljø- og energiministeren at nedsætte et udvalg, som især skulle fokusere på fiskepassage, vandforbrug og udledninger. Målet skulle være at udvikle og optimere dansk dambrug som producent af sunde fødevarer, ved at udnytte den teknologiske og forsknings- mæssige viden således, at produktionen kan forøges, samtidig med, at der sker en netto reduktion af miljøbelastningen.
De fire centrale problemstillinger i forbindelse med en fremtidssikret tilpasning af dambrugserhvervet bliver:
  • Udvikling af en profitabel produktion på et grundlag, der i det mindste er miljøneutralt, samt etablering af et mere smidigt og administrerbart miljøgodkendelsessystem.
  • Fastlæggelse af kriterier og vilkår for vandindtag og faunapassage.
  • Udarbejdelse af krav vedr. medicin og hjælpestoffer, og vurdering af de faktiske udledninger.
  • Finansiering af erhvervets udvikling under hensyn til bl.a. tidsbegrænsningen i diverse godkendelser.

Læs udvalgets anbefalinger og alle de forhold er ligger til grund for arbejdet i rapporten her på siden.
I 2002 udkom desuden rapporten 'Udredning vedrørende vandforbrug ved produktion af regnbueørreder i danske dambrug

Læs/download også Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027