Change size of text Print

Akvakulturudvalget

Medio 2009 nedsatte Miljøminister Troels Lund Poulsen og Fødevareminister Eva Kjer Hansen et udvalg med henblik på at få anbefalinger til, hvordan et ønske om vækst i akvakulturerhvervet kan forenes med hensyntagen til vandmiljøet. Akvakulturudvalget afsluttede sit arbejde i maj 2010. Du finder udvalgets anbefalinger og hovedrapport i de øvrige menupunkter under denne overskrift.

Baggrundsmateriale for akvakulturudvalget 2009/10
Der blev til udvalgets udarbejde en række skriftlige bidrag, der har tjent som oplæg til diskussionerne i akvakulturudvalget, herunder bidrag fra de arbejdsgrupper, der har arbejdet under udvalget, samt de eksterne bidrag som er blevet tilvejebragt under udvalgets arbejde.Find/læs/download bilagene på Miljøstyrelsens hjemmeside. På denne side finder du også kommissorium for akvakulturudvalget. 

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027