Change size of text Print

Anbefalinger

Fødevareministeren og Miljøministeren havde indkaldt til pressemøde den 26. juni 2010 hvor Akvakulturudvalgets anbefalinger blev lagt frem. Selve hovedrapporten var blevet en smule forsinket i den endelige redigering, men altså hovedkonklusionerne kunne fremlægges. En stor del af anbefalingerne skal herefter viderebehandles i det politiske system og udmøntes i ny lovgivning ligesom der skal udarbejdes nye forvaltningsprocedurer. Selve skiftet fra en administration baseret på foderkvoter ('input' kontrol) til en administration der skal baseres på den faktiske udledning fra det enkelte anlæg ('output' kontrol) stiller også krav til udvikling af forvaltningssystemer og moniteringsudstyr.

Læs udvalgets anbefalinger

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027