Change size of text Print

AquaCircles indspil

AquaCircle blev inviteret til at give et oplæg på Akvakulturudvalgets første møde.

Se AquaCircles præsentation her. Bemærk fuldskærmsvisning (tryk 'Esc' for at få normal visning), og muligheden for at se indlægsholderens noter (markeret i øverste venstre hjørne - kør cursor over).

AquaCircle blev opfordret til at fremstille et notat over "Afsætningspotentiale for danske leverandører af udstyr og systemer til akvakulturerhvervet" som grundlag for udvalgets drøftelser. På AquaCircles årsmøde blev der gennemført en debat og en SWOT-analyse som grundlag for fremstilling af notatet.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027