Change size of text Print

Vand og Ler

AquaPri, Orbicon og AquaCircle har netop afsluttet et mindre projekt om vandbehandling med ler.
Projektet blev støttet med midler fra Fornyelsesfonden - knap 50% af omkostningerne.

Projektet blev i korte træk præsenteret på seminar under DanAqua den 13. oktober 2011 i Aalborg. Se eventuelt præsentationen her.

Vi har kunnet dokumentere en række gavnlige effekter af LER på vandkvaliteten i fiskeopdræt, både i eksperimenterne og - måske af størst betydning - også ved anvendelse i praksis på en række fiskeopdræt.

Vi er overbevist om, at vi kun har set starten af anvendelsen af LER i akvakulturen, og at der er store muligheder for både at udvide anvendelsen i fiskeopdræt og til at omfatte andet end fiskeopdræt.

Vi håber at andre kan udnytte den viden vi har opsamlet og præsenteret i denne rapport og vi håber at andre kan føle sig inspireret til at følge op på nogle af de "spor" vi har blotlagt.

Vægten i afrapporteringen er lagt på, at flest mulige mennesker i relation til fiskeopdræt kan hente inspiration og indsigt til videreudvikling af specielt recirkuleret fiskeopdræt. Forhåbentlig vil der komme afledte projekter, der kan give mere præcis og specifik viden mht. anvendelse af ler i relation til akvakultur. Der har været stor interesse fra forskellige forskningsinstitutioner til at indgå i eventuelle nye projekter.


Rapporten kan i sin helhed læses/downloades her.0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027