Change size of text Print

Dansk membran Bioreaktor-Teknologi - "MEM-BIO"


Budget: 28,3 mio. kr. Tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation: 11,8 mio. kr.

Gennem en målrettet indsats vil konsortiet bane vej for en bedre udnyttelse af Membran-Bio-Reaktor (MBR) teknologien til vandrensning. MRB-teknologien muliggør etableringen af mere kompakte rensningsanlæg med en væsentlig bedre kvalitet af det rensede vand.

Membran-Bio-Reaktor (MBR) teknologien udgør et teknologispring i forhold til traditionelle biologiske vandrenseteknologier. Ved denne teknologi kombineres mikrobiologiske processer med en separering af opløste og suspenderede komponenter via en membran-barriere. Brug af MBR-teknologi muliggør et kompakt design i forhold traditionel teknologi og bidrager samtidig til en markant forbedret afløbskvalitet. Det gælder både med hensyn til miljø- og eventuelle sundhedsproblematiske indholdsstoffer og med hensyn til hygiejnisk kvalitet. Vand renset med hjælp af denne metode udgør således en potentiel ressource til vandgenbrug til en lang række formål i såvel bymæssige som industrielle sammenhænge.

Danmark står stærkt på de enkelte fagdiscipliner, der skal integreres for at udvikle teknologiske løsninger baseret på MBR-konceptet, og det er konsortiets hensigt at udvikle innovative løsninger på nogle af de udfordringer, der endnu begrænser udnyttelse af teknologiens fulde potentiale.

Forudsætning for, at MBR-teknologien kan blive en af eller den dominerende teknologi til spildevandsrensning er, at en række procestekniske barrierer overvindes. De to mest markante er membranernes tendens til at stoppe til (foule), hvilket indebærer, at flowet af vand over et bestemt areal af membranen (flux) falder med tiden. En anden teknisk barriere er det store behov for energi til beluftning af MBR-anlæg. Til disse kommer desuden en række produktionsmæssige/økonomiske barrierer, der betyder, at fremstilling af membraner - og specielt deres montering i moduler - gør MBR-teknologien relativt dyr i dag sammenlignet med konventionel teknologi.

Konsortiets deltagere

Virksomheder: Grundfoss Biobooster A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S, Novozymes A/S, Mølleåværket og CP Kelco Aps.
Forskningsinstitutioner: Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
Teknologiske serviceparter: DHI og Teknologisk Institut.

Kontaktperson: Innovationschef Gert Holm Kristensen, DHI, Tlf.: 4516 9434, E-mail

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027