Change size of text Print

Udfasning af formalin

Dansk akvakultur udfaser brugen af formalin!

Dansk Akvakultur har besluttet at udfase brugen af formalin i opdrætsanlæg. Dermed er Dansk Akvakultur igen forrest på miljøområdet - ingen andre EU-lande har taget tilsvarende drastiske skridt.

Nye undersøgelser har vist, at parasitter i dambrugene kan bekæmpes effektivt med en lavere koncentration og en længere opholdstid.

Samtidig har brancheforeningen, Dansk Akvakultur, regnet sig frem til, at brugen af formalin, i nogle typer anlæg, kan føre til udledninger i vandmiljøet over de tilladte grænseværdier. Ikke overraskende viser det sig at brug af biofilter øger omsætningen af formaldehyd på selve anlægget. Det betyder at anlæg af modeldambrugstypen, og særligt type 3, hvor vandet har en længere opholdstid, før det slippes ud i vandløbene, nedbryder formalin mest effektivt. En nedsat koncentration og længere opholdtid ved behandling kan derfor betyde, at der slet ikke slipper formaldehyd ud i naturen.

Imidlertid er formalin også af sikkerhedsmæssige årsager et stof man gerne ser erstattet med andre mindre 'krasbørstige'. Og nye forsøger peger på at formalin kan erstattes med f.eks. brintoverilte i nogle typer behandlinger.

Sammenlagt har disse forhold betydet at Dansk Akvakultur har besluttet, at brugen af formalin skal være helt slut i løbet af fem år. Foreningen har samtidig som mål, at brugen af det omstridte stof skal markant ned, så grænseværdierne kan overholdes om et år.

Læs pressemeddelelse, handlingsplan og faktablad

Formanden for brancheforeningen, Karl Iver Dahl-Madsen, skriver på bloggen 'I den beedste af alle verdener:

- Ville fisk aldrig blive syge, og vi ville ikke være nødt til at bruge medicin og hjælpestoffer for at helbrede fiskene.

Vi lever ikke i den bedste af alle verdener. Vi lever i den virkelige verden, hvor folk og fæ bliver syge, og hvor vi vælger det mindre onde: at medicinrester kommer ud i naturen frem for det store onde, hvor onkel Anders dør af lungebetændelse, hvis han ikke får penicillin.

Som alle andre dyreproducenter kommer vi ud for, at vores fisk bliver syge. Vi har ikke andet valg end at behandle fiskene, det kræver dyreværnsloven, men vi gør det selvfølgelig også for vores pengepungs skyld.

Enkelte dårligt informerede dele af vores omgivelser, synes at tro, at vi anvender medicin- & hjælpestoffer for vores fornøjelses skyld. Det er naturligvis noget sludder. Det koster mange penge og er utroligt besværligt at bruge medicin- og hjælpestoffer, så vi gør alt, hvad vi kan for at reducere forbruget mest muligt, men som sidste udvej er vi nødt til helbrede fiskene.

I mange år har vi arbejdet på at reducere M&H anvendelsen ved at blive dygtigere til at passe fiskene, ved at udvikle nye anlægstyper, ved at finde bedre og mere skånsomme stoffer og ved at støtte vaccinations- og avlsprogrammer. Det tapper os for mange ressourcer, men det er besværet værd både for driften og naturen.

Vi har endnu ikke fundet ideelle løsninger. Som bekendt har vi for nylig konstateret, at den måde vi bruger formalin på i en række tilfælde ikke opfylder vandkvalitetskravene i vandløbene. Vi har derfor straks diskuteret situationen i erhvervet og nået til den beslutning, at vi i samarbejde med myndighederne og over en periode vil udfase formalin de steder, hvor det kan erstattes med andre mindre belastende stoffer, og samtidig sikre, at vandkvalitetskravene kan overholdes i de tilfælde, hvor vi en periode stadig er nødt til at bruge formalin.

Vi har i princippet ikke noget imod, at Danmark stræber mod et højt sikkerhedsniveau på dette område. Vi er blot nødt til at gøre opmærksom på, at ørredproduktionen i Danmark både, hvad angår miljøeffektivitet, sundhed & fødevaresikkerhed hører til de allerbedste i verden. Hvis vi ikke kan konkurrere, fordi miljøkravene bliver for restriktive i Danmark, betyder det jo ikke, at ørredproduktionen stopper. Det medfører blot, at produktionen flytter til andre lande, med meget dårligere standarder således, at produktionens samlede fodaftryk på miljøet øges!

Vi vil gerne opfordre de mange velmenende aktører, som gerne vil "hjælpe" os med at blive dygtigere på miljøområdet, til at lægge pres på EU etc. for at få nogle fælles internationale standarder på området. Og meget gerne sammen med os at fortælle den Europæiske forbruger, at hvis man køber dansk producerede ørreder, muslinger og ål får man de sikreste, sundeste og meste miljøvenlige produkter i hele verden.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027