Change size of text Print

YDS

Forebyggelse af YDS (yngeldødelighedssyndrom) og begrænsning af medicinforbrug i æg- og yngelopdræt i danske dambrug.

Det er bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der er ansvarlig for yngeldødelighedssyndromet. Bakterien kan findes på overfladen af æggene eller eventuelt inden i æggene. I 2000-2002 blev der gennemført en projektrække som havde til formål at undersøge om den formodede smittekæde kunne brydes, så man enten helt undgik eller kun fik minimal overførsel af smitte fra moderfisk til æg og yngel. Afslutningsrapporten kan du se her.

 


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027