Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-10-19

Nyt videoindlæg

De nye vandplaner, som miljøministeren sendte i høring i uge 40, vil berøre mange. Det er nemt at sætte ind overfor punktkilder - som dambrug, mens diffus udledning er sværere at sætte målrettet ind overfor - eller?
Landbrug & Fødevare har produceret et videobodrag til debatten. Her har man sat fokus på oplandet til Limfjorden og set på de virkemidler, der kan medvirke til at nedsætte landbrugets udledning af næringsstoffer.

I programmet medvirker blandt andet seniorforsker Flemming Møhlenberg fra Dansk Hydraulisk Institut. Han påpeger, at de tre foregående vandmiljøplaner ikke har forbedret forholdene for ålegræsset i Limfjorden, selv om landbruget gennem årene markant har nedsat sin udledning af næringsstoffer.

Ifølge Flemming Møhlenberg er der derfor brug for at se på andre virkemidler end de, der rammer næringsstofferne. Det kunne være genetablering af stenrev og opdræt af miljø-muslinger i Limfjorden.

Programmet sætter også fokus på mini-vådområder som alternativ til dyrkning af efterafgrøder på markerne.

Se programmet her på siden - under videolisten.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!