Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2013-11-12

BioMar fastholder forventningerne til 2013

Efter tredje kvartal fastholder BioMar gruppen forventningerne til 2013.
Trods et lille fald i salget af fiskefoder i både Chile og det centrale Europa, opvejes dette af en mængdemæssig fremgang i Nordsø regionen og en stabilisering af markedsandelen i Norge.

Den dansk ejede fiskefoder producent, realiserede en rekord stor omsætning i 2012 på 8,2 milliarder DKK og venter at den samlede omsætning for 2013 vil være på 9 milliarder DKK.

BioMar har 10 fremstillingsanlæg, fordelt i 7 lande, som i 2012 tilsammen producerede 1 million tons. Koncernen beskæftiger knap 1000 medarbejdere.

BioMar er 100 % ejet af det børsnoterede selskab Schouw & Co. der fastholder forventningen til et driftsoverskud for 2013 på 380 - 420 millioner DKK.

Se Schouw & Co. melding om BioMar efter 3. kvartal 2013


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!