Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-02-24

Ny akvakultur strategi for 2014 - 2020 sendt i udkast

Naturerhvervstyrelsen har idag sendt et udkast til ny akvakulturstrategi i høring.

Som noget nyt satses der nu også på udviklings- og markedsføringsstøtte til akvakulturteknologi. Der lægges op til en udvidelse af havbrugsproduktionen, en fortsat størttemulighed til omlægning til mere miljøvenlige produktionsformer.
Ambitionerne er på plads og der satses også på en mere koordineret forsknings- og udviklingsindsats gennem samling af spillerne i sektoren til temadrøftelser og lignende.

Så må vi se om vi i samlet trop kan indfri forventningerne?

Læs høringsbrev og se hvem der høres
Læs udkast til strategi igennem

Altsammen her på siden under Udvikling/Danmark/Akvakultur Strategi 2014-2020

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!