Change size of text Print Send link til en ven

Danmark

Under dette 'samlingspunkt' finder du blandt andet baggrundsarbejder som 'Dambrugsrapporten', 'Havbrugsrapporten', 'Muslingerapporten', handlingsplan og strategi for den danske fiskerisektor 2007-2013, erfaringer fra modeldambrug og andet af interesse.

Og, tro det eller ej, verden følger med i hvad der sker af udvikling på opdrætsområdet i Danmark - læs f.eks. FAOs præsentation af den danske opdrætssektor, hvor der konstateres, at der ikke har været nogen udvikling de sidste 15 år, men på baggrund af politiske beslutninger er der ved at være optimisme i sektoren igen - også modeldambrugene er nævnt.