Change size of text Print Send link til en ven

EU

Her kan du klikke dig videre til underpunkter om f.eks. EFF (den europæiske fiskerifond), den gældende EU-strategi på opdrætsområdet (og dens eventuelle opdatering), hvordan man ser på certificering af opdrætsfisk i EU (og en høring om samme). Læs også om den konstant dårligere forsyningssituation fra EUs egen fiskeflåde og hvor afhængive vores industri er af import fra tredielande (hvidfiskestudiet) og om indspil til fremtidens forskning og udvikling på fiske- og akvakulturområderne (FEUFAR). Nye emner kan komme til.